Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin --><style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>Panel
bgColor#3a5e82
borderStylenone

Section
Column
Excerpt

Her eğitim programı kapsamında, projelerin baştan sona mevzuatlara uygun olarak üretilme süreçleri Netcad GIS teknolojileri kullanılarak uygulamalı olarak öğretilmekte ve eğitimi başarı ile tamamlayanlara sertifikaları verilmektedir.

Section
Column

Children Display
styleh2
excerpttrue
excerptTypesimple