Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Görünüm

Section
Column

Info

Görünüm menüsünde yer alan seçeneklerde yapılan ayarlar en proje genelini etkiler. Örnek olarak "Kalın Obje Çizimi" kapatılırsa obje bazında ya da tabaka bazında tanımlı tanımlı kalınlık değerlerinin etkisi olmaz. Benzer şekilde Alan Sınırları kapatılırsa tüm ayarlarda alan sınırları kapalı varsayılır.

Görünüm menüsüne erişim "G" kısayoludur.

Info

Nokta Adları, Nokta Kotları ve Nokta Kodları dinamik etiket oluştururlar. Bu etiketlerin boyu, konumu ayarlardan yapılır. 

Info
iconfalse

Children Display
depth2