Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Section
Column
width55%
Info
iconfalse
titleTanım
Excerpt

Ormancılık GIS ve Amenajman Uygulamaları, orman ve amenajman uygulamaları konularında farklı ölçeklerdeki projelerin detaylandırılması, yönetilmesi, analizlerin yapılması ve sunulması konularını içeren eğitim programıdır. Ayrıca program, Orman Mühendisleri için gerekli harita, projeksiyon bilgisi GIS-Coğrafi Bilgi Sistemleri, uzaktan algılama, veri yapıları, veri üretim teknikleri, veri tabanı, konularında teorik bilgileri de kapsamaktadır.

Info
iconfalse
titleHedef Grup

Bu uygulama, ormancılık ile ilgili proje üreten, sunum ve simülasyon hazırlayan tüm kamu çalışanları, özel sektör, akademisyen, öğrenci ve eğitmenlere yöneliktir.

Info
iconfalse
titleHedefler
 • Netcad ile Orman Haritaları ve Amenajman Planlarını, tüm ölçeklerde ilgili bölgenin tüm haritalarını, hem CAD hem GIS yapısında hazırlayabilecek,
 • Raster verileri altlık olarak kullanabilecek,
 • ‘Online Haritalar’ üzerinden ‘Google Maps’-‘BingMaps’ ve ‘WMS’ adreslerine bağlanabilecek, sunucular üzerinden gelen uydu görüntülerini projelerinde altlık olarak kullanabilecek,
 • Netcad’ in gelişmiş GIS ve CAD fonksiyonları sayesinde, Şeflik, Bölme/Bölmecik sınırlarını, taramalarını, yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak yapabilecek, lejantlarını hazırlayabilecek,
 • Standart sayısallaştırma menüsü kullanarak GIS ve CAD verilerini oluşturabilecek,
 • Mimar yapısıyla topolojik özellikler kullanabilecek,
 • GIS ve uzaktan algılama, veri yapıları, veri tabanı, harita projeksiyon bilgisi konularındaki teorik yapı hakkında bilgi sahibi olacak,
 • GIS tablolarını doldurabilecek ve yönetebilecek,
 • Projelerini istediği özelliklere göre görüntüleyebilecek, sorgulayabilecek ve raporlayabilecek,
 • Farklı değerlere göre tematikleme özelliğini kullanabilecek,
 • Ürettiği projeleri Google Earth’ e aktarabilecek
 • Orman Genel Müdürlüğü’ne uygun proje çıktılarını üretebilecektir. 
Info
iconfalse
titleKonular

Children Display
depth2

Column
width45%

Image RemovedImage Added