Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width100%

Section
Column
width100%
Info
iconfalse

Netcad Yardım Dökümanları

Netcad'in Masaüstü CAD, GIS, Uzaktan Algılama, Analiz, Simülasyon ve Mühendislik çözümlerinin Tanıtım, Yardım ve Eğitim içerikleri bu bölümde yer alır.

Netcad Yardım Dökümanları     platformu ile sürekli güncel tutulmaktadır. Bu platform üzerinden Geliştirme/Hata önerilerinizi iletebilir. Yeni versiyon özelliklerini Netcad Dünyası'nda kendiniz belirleyebilirsiniz.Tüm Teknik Operasyonlardan SLA Paketine sahip kullanıcılar yararlanabilecektir.

Section
Column
width20%

Temel Uygulamalar

Excerpt Include
Temel Uygulamalar
Temel Uygulamalar
nopaneltrueTemel Uygulamalar

Page Tree
rootTemel Uygulamalar
excerpttrue

Column
width20%

Analiz Araçları

Excerpt Include
Analiz Araçları
Analiz Araçları
nopaneltrueAnaliz Araçları

Page Tree
rootAnaliz Araçları
excerpttrue

Column
width20%

İmar ve Kadastro Uygulamaları

Excerpt Include
Imar ve Kadastro Uygulamalarınopaneltrue
Imar ve Kadastro Uygulamaları
nopaneltrue

Page Tree
rootImar ve Kadastro Uygulamaları
excerpttrue

Column
width20%

Planlama ve Mühendislik Uygulamaları

Excerpt Include
Planlama ve Mühendislik Uygulamaları
nopaneltrue
Planlama ve Mühendislik Uygulamaları
nopaneltrue

Page Tree
rootPlanlama ve Mühendislik Uygulamaları
excerpttrue

Column
width20%

Yardımcı Araçlar

Excerpt Include
Yardımcı Araclar
Yardımcı Araclar
nopaneltrueYardımcı Araclar

Page Tree
rootYardımcı Araclar
excerpttrue