Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Section
Column
width100%

MTS Uzerinde Uygulama Gelistirmeye Giris

Section
Column
width100%

Giriş

Excerpt

Bu dokümanda MTS üzerinde uygulama geliştirme anlatılacaktır. 

Section
Column
width100%

MTS Bileşenleri

Column
width35%

Lucidchart OnPrem
convertedFromgliffy
origParamseyJuYW1lIjoiTVRTX1Zlbm4ifQ==
attachmentId185466937

Column
width65%
  
Netgis ServerHarita üzerinde gezinme, sorgulama, GIS işlemlerini sağlayan bileşendir.
NetigmaRapor, sorgu, ilişki tanımlarının yapıldığı bileşendir.
MTS Web APIMTS SOAP ve REST API'lerini içerir.
MTS AdaptörleriCihazlarla MTS Web API'yi bağlayan bileşendir.
NETIGMA Core API

Aşağıdaki temel Netigma interface'lerini içeren bileşendir.

Kural

Olay

Aksiyon

GUI Elements

Section
Column
width100%

Genel Yapı

 

Section
Column
width100%

Akış Şeması

Lucidchart OnPrem
convertedFromgliffy
origParamseyJuYW1lIjoiTVRTX1dvcmtGbG93In0=
attachmentId185466938

Section
Column
width100%

MTS Standart Kurallar

Veriler

  • ReceivedData : Araçtan gelen paketteki herşey
  • Profile : Aracın ait olduğu profilin tanımlarını tutan genişleyebilir yapı
 OperatörlerÖrnekler 
Expression =, <, >, <>, >= vs..

RD.Hız<130,

RD.Hız<Profile.MaxSpeed,

RD.Values["Devir"]<5000

 
Spatial Expression

Intersects,

Within

Contains

RD.Point within Profile.ServiceArea

RD.Point intersects Profile.Route

RD.Point intersects Profile.Route.Buffer(10)

 

 

MTS Standart Aksiyonlar

Veriler 

  • ReceivedData
  • Profile
  • INetigmaDomain
 Parametreler 
SMS Gönder

Kime []

RaporID

 
e-mail Gönder

Kime []

RaporID

 
Cihaza Gönder

NameValuePair[]

COMMAND=STOP_ENGINE

Priority=1

Kayıt Ekle

Tablo

NameValuePair[]

DEVICE_EVENTS,

Geom=RD.Geom

Event_Time=RD.Time

Event_Type=BOLGE_IHLAL

Kalman Filter

ReceivedData

ReceivedData.Geom = Kalman( ReceivedData.Geom, Profile.CachedLocations )

Map MatchReceivedDataReceivedData.Geom = MapMatch( ReceivedData.Geom, Profile.Roads )