Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Converted diagrams to Lucidchart

...

6 - Ölçek

 

 

 

Basit Konsept

 

Lucidchart OnPrem
convertedFromgliffy
origParamseyJuYW1lIjoiTmV0Z2lzIFNlcnZlciBDbGllbnQgQ29uY2VwdCJ9
attachmentId185466934

 

Harita

Harita sınıfı, OpenLayers 3 harita sınıfına (ol.Map - http://openlayers.org/en/latest/apidoc/ol.Map.html) eklenen bir takım metot ve özelliklerle oluşturulmuş bir sınıftır. SDK’nın en temel sınıfıdır. Asli amacı, OpenLayers harita sınıfına Netgis Server 5 ile haberleşme olanağı sağlamaktır.
Harita sınıfı, Netgis Server ile iletişim (harita görüntüleme, veri sorgulama vs.) dışında şu işlevleri de yönetmektedir:

...