Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Section
Column
width100%

Servis Adi: CONMAN.GETINFO

Modul Adi: NETGIS SERVER

Servis Tipi: 

Servis Bagimliligi: 

Servis Önceligi: 

Servis Tanimi: Alacagi Xml pakette belirtilen F.A.D tanimi üzerinde, OGC filtre standardina uygun olarak belirtilen filtreler uygulanarak veri kümesinin gerekiyorsa daraltilmasi sonucunda, veri kümesinde kalan verilerin istemciye, yine Xml formatinda ile dönmesi amaçlanir.

Getinfo servisinde asagida özellikler bulunmaktadir:

 • Cografi sorgulama
  • Point, Polygon, LineString, ContainsMin
 • Sözel sorgulama
  • PropertyIsLessThan,PropertyIsEqualTo,PropertyIsBetween,PropertyIsLike,
   PropertyIsGreaterThan, PropertyIsNotEqualTo,PropertyIsLessThanOrEqual,
   PropertyIsGreaterThanOrEqualPropertyIsGreaterThanOrEqualTo,PropertyIsLikeType,PropertyIsNull,
   PropertyIsNullType,PropertyIsNullType,PropertyIsBetweenType,
 • Projeksiyon dönüsümleri
  • UTM ->Cografi, Cografi -> UTM, UTM filtre ->Cografi, Cografi filtre ->UTM, Cografi Filtre ->UTM
 • Sorgu sonucunda dönen kayit sayisi
  • CountOnly
 • Sorgu sonucunda dönen kayit sayisini sinirlamak için :
  • WEBGIS-754

Servis Sonucu: Istenilen (daraltilmis / ham) veri kümesi içeriginin Xml formatindaki hali.

Örnek:

Code Block
xml
xml
- <Table>
- <Table_Detail>
 <Table_Name>EGITIM.MAHALLE</Table_Name>
 </Table_Detail>
- <Data>
- <Record>
 <MAHALLE_KODU>6</MAHALLE_KODU>
 <MAHALLE_ADI>YILDIZ</MAHALLE_ADI>
 <TOPLAMNUFUS>4768</TOPLAMNUFUS>
 <NUFUS_0_15>1256</NUFUS_0_15>
 <NUFUS_15_30>1540</NUFUS_15_30>
 <NUFUS_30_60>1857</NUFUS_30_60>
 <NUFUS_60_90>115</NUFUS_60_90>
 <YOGUNLUK>0.05</YOGUNLUK>
 <ALAN>94837.973116748</ALAN>
 <NCGEOMVALID>0</NCGEOMVALID>
 <CLLX>39.965835492454318</CLLX>
 <CLLY>32.936128093776709</CLLY>
 <CURX>39.969456529498622</CURX>
 <CURY>32.941328875726683</CURY>
 <OBJ_AREA>9.9974747598402525E-06</OBJ_AREA>
 <OBJ_LENGTH>0.014350850231005553</OBJ_LENGTH>
 <OBJ_CENTREOFMASS_X>39.967502148392015</OBJ_CENTREOFMASS_X>
 <OBJ_CENTREOFMASS_Y>32.938901996737641</OBJ_CENTREOFMASS_Y>
 </Record>
 </Data>
 </Table>
Section
Column

Veri Hazırlama:

Girdi Tanımı

Code Block
languagehtml/xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:complexType name="GetInfoServiceRequest">
  <xs:all>
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LayerName" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="FAD" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Clockwise" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" default="0" name="CountOnly" type="xs:boolean" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" default="0" name="MaxRecordCount" type="xs:int" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" default="0" name="SRID" type="xs:int" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Proj" type="WKTextClass" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="FilterExpression" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Criteria" type="OgcGroupOperator" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SortBy" type="SortColumnCollection" />
  </xs:all>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="WKTextClass">
  <xs:all>
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="WKT" type="xs:string" />
  </xs:all>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="GetInfo" type="GetInfoServiceRequest" />
</xs:schema>


Örnek:

Code Block
xml
xml
- <GetInfo version="2.0">
 <SRID />
- <!-- Hedef Projeksiyonu (SRID)
 -->
- <Proj>
- <!-- Hedef Projeksyionu (WKT)
 -->
 <WKT>GEOGCS["WGS-84",DATUM["WGS84",SPHEROID["WGS 84",6378137.00000000,298.25722360],
TOWGS84[0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000]],
PRIMEM["Greenwich",0.00000000],UNIT["Degree",0.01745329],AUTHORITY["EPSG","4326"]]</WKT>
 </Proj>
 <Clockwise>False</Clockwise>
- <!-- 'True' : counterclockwise 'Else' : clockwise
 -->
 <CountOnly />
- <!-- 'True' : CountOnly 'Else' : Normal
 -->
 <FAD>MAHALLE.EGITIM.MAHALLE</FAD>
 <FilterExpression></FilterExpression><!-- devexpress expression formatı. Ör : MAHALLE_ADI='ÇANKAYA' AND ( .. )-->
- <Filter xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
- <And>
- <PropertyIsLessThan>
- <!--
  PropertyIsLessThan,PropertyIsEqualTo,PropertyIsBetween,PropertyIsLike,
  PropertyIsGreaterThan, PropertyIsNotEqualTo,PropertyIsLessThanOrEqual,
  PropertyIsGreaterThanOrEqualPropertyIsGreaterThanOrEqualTo,PropertyIsLikeType,PropertyIsNull,
  PropertyIsNullType,PropertyIsNullType,PropertyIsBetweenType,
   -->
 <PropertyName>ALAN</PropertyName>
 <Literal>100000</Literal>
 </PropertyIsLessThan>
- <PropertyIsBetween>
 <PropertyName>TOPLAMNUFUS</PropertyName>
- <LowerBoundary>
 <Literal>2000</Literal>
 </LowerBoundary>
- <UpperBoundary>
 <Literal>6000</Literal>
 </UpperBoundary>
 </PropertyIsBetween>
- <Intersects>
 <PropertyName>Geometry</PropertyName>
- <Polygon srsName="EPSG:2321">
- <!-- Kaynak projenin projeksiyonu
 -->
- <outerBoundaryIs>
- <LinearRing>
 <coordinates>
494455.85326257,4426151.70474381,0.00000000
494805.16232051,4426148.50984389,0.00000000
494719.96498931,4425753.40722043,0.00000000
494402.60493057,4425808.78548571,0.00000000
494455.85326257,4426151.70474381,0.00000000
</coordinates>
 </LinearRing>
 </outerBoundaryIs>
 </Polygon>
 </Intersects>
 </And>
 </Filter>
 </GetInfo>

...

Section
Column
width100%

Veri Hazirlama:

Örnek:

 


Code Block
xml
xml
- <GetInfo version="2.0">
 <SRID />
- <!-- Hedef Projeksiyonu (SRID)
 -->
- <Proj>
- <!-- Hedef Projeksyionu (WKT)
 -->
 <WKT>GEOGCS["WGS-84",DATUM["WGS84",SPHEROID["WGS 84",6378137.00000000,298.25722360],
TOWGS84[0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000]],
PRIMEM["Greenwich",0.00000000],UNIT["Degree",0.01745329],AUTHORITY["EPSG","4326"]]</WKT>
 </Proj>
 <Clockwise>False</Clockwise>
- <!-- 'True' : counterclockwise 'Else' : clockwise
 -->
 <CountOnly />
- <!-- 'True' : CountOnly 'Else' : Normal
 -->
 <FAD>MAHALLE.EGITIM.MAHALLE</FAD>
- <Filter xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
- <And>
- <PropertyIsLessThan>
- <!--
  PropertyIsLessThan,PropertyIsEqualTo,PropertyIsBetween,PropertyIsLike,
  PropertyIsGreaterThan, PropertyIsNotEqualTo,PropertyIsLessThanOrEqual,
  PropertyIsGreaterThanOrEqualPropertyIsGreaterThanOrEqualTo,PropertyIsLikeType,PropertyIsNull,
  PropertyIsNullType,PropertyIsNullType,PropertyIsBetweenType,
   -->
 <PropertyName>ALAN</PropertyName>
 <Literal>100000</Literal>
 </PropertyIsLessThan>
- <PropertyIsBetween>
 <PropertyName>TOPLAMNUFUS</PropertyName>
- <LowerBoundary>
 <Literal>2000</Literal>
 </LowerBoundary>
- <UpperBoundary>
 <Literal>6000</Literal>
 </UpperBoundary>
 </PropertyIsBetween>
- <Intersects>
 <PropertyName>Geometry</PropertyName>
- <Polygon srsName="EPSG:2321">
- <!-- Kaynak projenin projeksiyonu
 -->
- <outerBoundaryIs>
- <LinearRing>
 <coordinates>
494455.85326257,4426151.70474381,0.00000000
494805.16232051,4426148.50984389,0.00000000
494719.96498931,4425753.40722043,0.00000000
494402.60493057,4425808.78548571,0.00000000
494455.85326257,4426151.70474381,0.00000000
</coordinates>
 </LinearRing>
 </outerBoundaryIs>
 </Polygon>
 </Intersects>
 </And>
 </Filter>
 </GetInfo>
 

 Aşağıda bir örnek projede (EGITIM_MDB) istenilen veri kümesi içeriginin, xml formatina örnekler verilmiştir. Örnekte, 3 farklı geometriye  (nokta, çizgi,alan) ait getinfo xml ler yer almaktadır.

Örnek1: Çizgi geometrik objesi için "içmesuyu boru hatları" seçilmiştir.

Code Block
xml
xml
<wfs:FeatureCollection xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs">
<gml:featureMember>
<SU.BAGLANTI1.SU>
<HAT_KODU>2</HAT_KODU>
<HAT_TURU>Uzun Etiket Testi Boru Tipi Ana</HAT_TURU>
<HAT_CAPI>500</HAT_CAPI>
<UZUNLUK>64.61</UZUNLUK>
<BAS_X>4425770.982</BAS_X>
<BAS_Y>495147.585</BAS_Y>
<BIT_X>4425834.571</BIT_X>
<BIT_Y>4425834.571</BIT_Y>
<BOHATKODU>SH</BOHATKODU>
<BODEPOKODU>DEPO1</BODEPOKODU>
<BOLGE_NO>1</BOLGE_NO>
<MAHKODU>6</MAHKODU>
<YAPIM_TARIHI>5/1/1994 12:00:00 AM</YAPIM_TARIHI>
<YAPAN_FIRMA>ASÇELİK A.Ş</YAPAN_FIRMA>
<BOSOKAKKODU>43</BOSOKAKKODU>
<DEBISI>400</DEBISI>
<BORUMAL>ÇELİK</BORUMAL>
<NCGEOMVALID>0</NCGEOMVALID>
<GEOMETRY>
<MultiGeometry>
<geometryMember>
<gml:LineString srsName="EPSG:2321" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
<gml:coordinates decimal="." cs="," ts=" ">495147.58538077,4425770.98167665,0 495159.04107116,4425834.57125041,0 </gml:coordinates>
</gml:LineString>
</geometryMember>
</MultiGeometry>
</GEOMETRY>
</SU.BAGLANTI1.SU>
</gml:featureMember>
<gml:boundedBy>
<gml:box>
<coordinates>4425770.98167665,495147.58538077,4425834.57125041,495159.04107116</coordinates>
</gml:box>
</gml:boundedBy>
</wfs:FeatureCollection>


Örnek2: Nokta geometrik objesi için "elektrik direği" seçilmiştir.

Code Block
xml
xml
<wfs:FeatureCollection xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs">
<gml:featureMember>
<ELEKTRIK.BAGLANTI1.ELEKTRIK>
<DIREK_NO>27</DIREK_NO>
<DIREK_X>4425951.224</DIREK_X>
<DIREK_Y>495161.017</DIREK_Y>
<LAMBA_KODU>LKODU02</LAMBA_KODU>
<AYDINMESAFESI_M>40</AYDINMESAFESI_M>
<LAMBANINGUCU_W>250</LAMBANINGUCU_W>
<NCGEOMVALID>0</NCGEOMVALID>
<GEOMETRY>
<MultiGeometry>
<geometryMember>
<gml:Point srsName="EPSG:2321" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
<gml:coordinates decimal="." cs="," ts=" ">495161.01697942,4425951.22375176,0 </gml:coordinates>
</gml:Point>
</geometryMember>
</MultiGeometry>
</GEOMETRY>
</ELEKTRIK.BAGLANTI1.ELEKTRIK>
</gml:featureMember>
<gml:boundedBy>
<gml:box>
<coordinates>4425951.22375176,495161.01697942,4425951.22375176,495161.01697942</coordinates>
</gml:box>
</gml:boundedBy>
</wfs:FeatureCollection>


Örnek3:Alan geometrik objesi için "bina" seçilmiştir.

Code Block
xml
xml
<wfs:FeatureCollection xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs">
<gml:featureMember>
<BINA.BAGLANTI1.BINA>
<BINA_NO>77</BINA_NO>
<ADA_PARSEL>20928/6</ADA_PARSEL>
<PAFTANO>I17-B-04-C-2-C</PAFTANO>
<MAHALLE_ADI>ESAT</MAHALLE_ADI>
<CADDE_SOKAK_ADI>GÜZELTEPE SOKAK</CADDE_SOKAK_ADI>
<KAPINO>39</KAPINO>
<BINA_ADI>AYGÜN</BINA_ADI>
<KAT_SAYISI>5</KAT_SAYISI>
<DAIRE_SAYISI>3</DAIRE_SAYISI>
<ISYERI_SAYISI>1</ISYERI_SAYISI>
<RUHSATNO>1998/14</RUHSATNO>
<TARIHI>3/11/1998 12:00:00 AM</TARIHI>
<ISINMATURU>Sobalı</ISINMATURU>
<YAKITTURU>Katı</YAKITTURU>
<BINA_ALAN>235.68</BINA_ALAN>
<NCGEOMVALID>0</NCGEOMVALID>
<GEOMETRY>
<MultiGeometry>
<geometryMember>
<gml:Polygon srsName="EPSG:2321" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
<gml:outerBoundaryIs>
<gml:LinearRing>
<gml:coordinates decimal="." cs="," ts=" ">495204.7476335,4426088.747846,0 495224.884913,4426087.7439244,0 495224.4823928,4426075.7511724,0 495205.3849888,4426076.7011388,0 495204.7476335,4426088.747846,0</gml:coordinates>
</gml:LinearRing>
</gml:outerBoundaryIs>
</gml:Polygon>
</geometryMember>
</MultiGeometry>
</GEOMETRY>
</BINA.BAGLANTI1.BINA>
</gml:featureMember>
<gml:boundedBy>
<gml:box>
<coordinates>4426075.7511724,495204.7476335,4426088.747846,495224.884913</coordinates>
</gml:box>
</gml:boundedBy>
</wfs:FeatureCollection>

...