Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width100%

Log Server API'leri

Column
width100%
Info

Yazılımlarımızın API yazılım kütüphanelerin de yer alan sınıfları, methodları ve bazı örnek kodları içerir. API'ler yazılımın versiyonuna göre değişebilir. Netcad geriye yönelik uyum için elinden geleni yapar ama bunu garanti edemez.