Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width50%
Info

Model üret işlemi ile daha öncesinde hesaplamış olduğumuz uzaklık fonksiyon noktalarındaki değerleri kullanarak, yine belirlemiş olduğumuz parametrelere göre üretilmiş olan karelaj noktalarına Using the values ​​in the distance function points that we have calculated before, the estimation is made using the RBF (Radial Basis Function) algoritmasını kullanarak iç kestirim yapılmaktadır. Bu kestirim sonrasında modelleme yapılmak istenen litolojiyi veya tenörü temsil eden nokta bulutu üretiliralgorithm on the grid points produced according to the parameters we have determined with the model generation process. After this estimation, a point cloud representing the lithology or grade to be modeled is produced

Column
width50%

Image RemovedImage Added

Click for detailed information about RBF (

Radyal Bazlı Fonksiyon) Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Radial Basis Function)...