Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ifadeleri kullanılabilir. Grafik türlerine uygun veri üretmek, şablon sorgunun sorumluluğundadır.


3.0.17 sürümü itibarı ile custom Dashboard geliştirmesi eklenmiştir. 

Dashboard ana menüsüne basit web bağlantıı işlemi tanımlanırsa, alt sorgu menüleri olsa da gözardı edilir ve mobil dashboard sekmesinde, basit web bağlantısına girilen url, webview içerisinde görüntülenir. Url nin sonuna sessionid parametresi otomatik olarak eklenir. Böylelikle netigma uygulaması altında custom bir gösterge paneli safası oluşturulabilir. Sayfanın responsive görünümü geliştiricinin sorumluluğundadır.

...