Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Stratigraphic Modeling | Add Interval

HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>
Section
Column
width60%
Info
iconfalse

Aralık seç işlemi  sondajlar üzerinde, aralıklara ait başlangıç ve bitiş noktaları belirlemek için kullanılır. İşleme girilerek sondaj üzerinden ilk aralığın başlangıç, ardından bitiş noktası gösterilmelidir.

Aralık başlangıç ve bitiş noktaları sondaj üzerinde gösterildikten sonra açılan Aralık Seçimi penceresinden Aralık Adı seçilmelidir.

Aralık Adı satırında Proje/Özellikler/Damar Tanımları sekmesinde tanımlanan aralıklar listelenmektedir. Bu nedenle aralık noktalarını seç işlemi öncesi aralık tanımlarının yapılmış olması gerekmektedirThe "Add Interval" operation is used to determine the starting and ending points of the intervals on the boreholes. By entering the process, the beginning and then the endpoint of the first interval should be displayed on the borehole.

After the interval start and end points are selected on the borehole, the Interval Name should be selected from the Interval Selection window that opens.

The intervals defined in the Project/Properties/Seam Definitions tab are listed in the Interval Name line. For this reason, interval definitions must be made before selecting the interval points.

Info
iconfalse
Aralık Seç işlemi öncesinde Açı.csv dosyasının projeye aktarılmış olması gerekmektedir. Açı dosyası aktarılmadığı durumlarda aralık noktalarından yüzey oluşturma işlemi gerçekleştirilemeyecektir
SeçenekOptionAçıklamaDescription
Sondaj AdıGrafik ekrandan seçilen sondajın adı görüntülenir. 
Grup AdıProje/Özellikler/Damar Tanımları sekmesinde tanımlanan aralıklara ait grup bilgileri listelenmektedir. 
Aralık AdıProje/Özellikler/Damar Tanımları sekmesinde tanımlanan, seçilen grup altındaki aralıklar listelenir. 
BaşlangıçAralığa ait başlangıç noktasının derinlik bilgisidir.
BitişAralığa ait bitiş noktasının derinlik bilgisidir.
Warning
Borehole NameThe name of the selected borehole is displayed on the graphic screen.
Group NameGroup information for the intervals defined in the Project/Properties/Seam Definitions tab is listed.
Interval NameIntervals under the selected group defined in the Project/Properties/Seam Definitions tab are listed.
StartIt is the depth information of the starting point of the interval.
EndIt is the depth information of the ending point of the interval.
Warning

Before the Add Interval process, the "Angle.csv" file must be imported to the project. If the angle file is not imported, surface creation from the interval points will not be possible.

Column
width40%