Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Stratigraphic Modeling | Edit Interval

HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>
Section
Column
width60%
Info
iconfalse

Aralık Düzenle işlemi Aralık Seç işlemi ile tanımlanan aralık noktalarının düzenlenmesi için kullanılır.

İşleme girdikten sonra sondaj üzerinden değiştirilecek aralık noktası (başlangıç ya da bitiş çizgisi) seçilir ve ardından bu noktanın sondaj üzerindeki yeni yeri gösterilir.

İşlem sonrasında aralık tanımlarına ait başlangıç ve bitiş kot değerleri güncellenmiş olacaktırThe Edit Interval operation is used to edit the interval points defined with the Add Interval operation.

After entering the process, the interval point (starting or ending line) to be changed on the borehole is selected and then the new location of this point on the borehole is selected.

After the process, the start and end elevation values ​​of the range definitions will be updated

Column
width40%