Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Stratigraphic Modeling | Display Interval

HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>
Section
Column
width60%
Info
iconfalse

"Aralık Seç" işlemi ile tanımlanmış olan aralık tanımlarının belirli bir işaret uzunluğu kullanarak grafik ekran üzerinde görüntülenmesini sağlayan özelliktirIt is the feature that allows the range definitions defined by the "Add Interval" operation to be displayed on the graphic screen by using a certain mark length.

Info
iconfalse
Uygula işlemi sonrasında aralıklara ait çizgiler 3D katmanlar altında katman olarak görüntülenmektedir.
SeçenekOptionAçıklamaDescription
Aralık TipiSeçilen aralık tipi (grubu) altında, projede tanımlanmış olan aralıklar listelenir.
Aralık İşaret UzunluğuAralık tanımlarına ait başlangıç ve bitiş noktalarının gösterimi için sondajlar üzerinde belirlenen uzunlukta çizgi eklenmesini sağlar.
AralıklarSeçilen aralık tipinde (grubunda) tanımlanmış olan aralıkların listelendiği alandır. Seçim süzgeçleri ile toplu seçim yapılabilmektedir. Seçim yapılan aralıklar uygula butonuna basıldığında grafik ekranda çizgi olarak görüntülenmektedir. 
Warning
Interval TypeThe intervals defined in the project are listed under the selected interval type (group).
Remark LengthIt allows adding lines of a specified length on boreholes to display the starting and ending points of interval definitions.
IntervalsThis is the area where the intervals defined in the selected interval type (group) are listed. Bulk selection can be made with selection filters. The selected intervals are displayed as lines on the graphic screen when the apply button is clicked.
Warning

After the Apply process, the lines belonging to the intervals are displayed as layers under 3D layers. 


Column
width40%