Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Stratigraphic Modeling | Lithology

HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>
Section
Column
width60%
Info
iconfalse

Listeden seçilen litolojilerin ve aralıkların gösteriminin yapılmasını sağlar. Seçilen litoloji veya aralık sondaj üzerinde highlite olarak işaretlenirIt enables the display of lithologies and intervals selected from the list. Highlights the selected lithology or interval on the borehole

Info
iconfalse

Bu özellik grafik ekranda litoloji ve aralıklar ile çalışırken hangi renklerin hangi litoloji ve aralıkları temsil ettiğini görebilmek için lejant amaçlı kullanılmaktadır. This feature is used for legend purposes when working with lithologies and intervals on the graphic screen to see which colors represent which lithologies and intervals.

Column
width40%