Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Stratigraphic Modeling | Stack Definitions

HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>
Section
Column
width60%
Info
iconfalse

Seçilen litolojilere ait istif tanımlarının yapılmasını sağlarIt allows stack definitions of selected lithologies to be made

Info
iconfalse

İstif tanımı yapabilmek için öncesinde "Proje / Özellikler / Aralık Tanımları" bölümünde "İstif Grubu" seçilerek istife ait isimlendirmeler yapılmalıdır. Bir projede birden fazla istif tanımı yapılabilir. 

Warning

Benzer veya farklı litolojideki fasiyeslerin bir zaman içinde üst üste gelmesi ile oluşan litoloji topluluğuna denir. Bu topluluk arasında genç-yaşlı ilşkisi mevcuttur. Bu ilişki sonuçta göreli bir yaşı meydana getirir. İstif tanımlaması yapılırken birbirleri ile ilişkili olan birimler seçilmelidirIn order to define a stack, the stack should be named by selecting "Stack Group" in the "Project / Properties / Seam Definitions" section. More than one stack definition can be made in a project. 

Warning

It is a lithological group formed by the overlapping of facies with similar or different lithologies over a period of time. There is a young-old relationship among these units. This relationship ultimately creates a relative age. When defining a stack, units that are related to each other should be selected

Info
iconfalse
İstife ait tüm litolojiler seçeneği aktif hale getirildiğinde, istife dahil olan seçim dışında kalan, diğer litolojileri listede görüntüleyebilmek için kullanılır. 
SeçenekOptionAçıklamaDescription
AralıkInterval/LitolojiLithology
İstif AdıProje / Özellikler / Aralık Tanımları bölümünde İstif grubu seçilerek tanımlanmış olan istif isimlerinin seçildiği alandır. 
İstif Göster (3B)İstif tanımlama işlemi sonrasında grafik ekranda istif başlangıç ve bitiş çizgilerinin görüntülenmesini sağlar.
İstife Ait Tüm Litolojilerİstif tanımı içerisinde yer alan litoloji/aralıklar dışında, istif içerisinde kalan diğer litolojilerin görüntülenmesini ve hangi istif grubuna dahil olduğunu liste olarak görüntülemek için kullanılır. 
Sıfırlaİstif tanımları penceresinde yapılan seçimlerin ve birleştirme listesinin temizlenmesi için kullanılır. 
İstif Tanımları
Litolojileri GösterStack NameThis is the field where the stack names defined by selecting the Stack group in the Project / Properties / Seam Definitions section are selected.
Show the Stacks (3D)It enables the stack start and end lines to be displayed on the graphic screen after the stack definition process.
Lithological ClusterIt is used to display other lithologies in the stack, other than the lithology/intervals included in the stack definition, and to display which stack group they belong to as a list.
ResetIt is used to reset the selections made in the stack definitions window and the merging list.
Stack Definitions
Show LithologiesWhen all lithologies of the stack option is activated, it is used to display other lithologies in the list, except for the selection included in the stack.Column
width40%