Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Stratigraphic Modeling | Merge Intervals

HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>
Section
Column
width60%
Info
iconfalse

Seçilen iki aralık, yeni isimle birleştirilir. Ana damar, alt damar olarak ayrılmış olan cevher damarlarının modellenebilmesi için kullanılmaktadır. 

Warning

Aralık birleştirme işlemi sonrasında birleştirilen aralıklar, otomatik olarak "Birleşik Aralık" grubuna atanırlar. Model tanımlarından birleştirilmek istenen aralıklar seçilmek istendiğinde, aralık gruplarından Birleşik Aralık grubu seçilmelidirThe two selected intervals are combined with the new name. The main vein is used to model the ore veins that are separated as sub-veins.

Warning

After the interval merging process, the combined intervals are automatically assigned to the "Merged Interval" group. When you want to select the intervals that you want to combine from the model definitions, the Interval Type group should be selected from the interval groups

Info
iconfalse
Özellikle tekrar eden aralıklarda, iki aralık arasında kalan mesafe belirlenen aralıktan daha kısa ise iki aralık birleştirilir. Tek aralık olarak değerlendirilir. Bu sayede cevheri temsil eden, daha kalın olan ana damarlar modellenir. 
SeçenekOptionAçıklama
Aktif Şablon AdıProjede tanımlanmış olan aktif şablon seçimi yapılır. Şablon seçebilmek için öncesinde şablon tanımla işlemi ile şablon tanımlanmış olması gerekmektedir. 
Aralık TipiBirleştirme işlemi uygulanacak olan aralıklar, hangi aralık tipinde ise ilgili aralık tipi seçilir. 
Yeni AdıBirleştirme işlemi sonrasında birleştirilen aralıklara verilecek olan yeni isimdir. Örneğin; A damarı ile B damarı birleştiriliyor ise AB isimli yeni aralık ismi belirlenebilir. 
1.AralıkBirleştirme işleminin uygulanacağı 1. aralıktır. 
2.AralıkBirleştirme işleminin uygulanacağı 2. aralıktır. 
Min. Cevher KalınlığıBelirlenen kalınlıktan daha kısa olan aralıklar birleştirme işlemine dahil edilmezler. Özellikle izole cevher olarak ifade etmiş olduğumuz, ana damardan ayrık (uzakta) daha ince damarları modelleme dışında bırakmak için kullanılır. 
Min. Pasa KalınlığıDescription
Active Template NameThe active template defined in the project is selected. In order to select a template, the template must be defined with the define template operation.
Interval TypeThe relevant interval type is selected for the intervals to be merged.
New NameIt is the new name to be given to the merged intervals after the merge operation. For example; If A seam and B seam are combined, a new interval name "AB" can be defined.
1. Interval
It is the 1st range where the merge operation will be applied.
2. IntervalIt is the 2nd range where the merge operation will be applied.
Min. Ore ThicknessIntervals shorter than the specified thickness are not included in the merging process. It is especially used to exclude from modeling thinner veins that are separate (far away) from the main vein, which we refer to as isolated ore.
Min. Waste ThicknessEspecially in repetitive intervals, if the distance between two intervals is shorter than the specified interval, the two intervals are combined. It is treated as a single interval. In this way, thicker main veins representing the ore are modeled.Column
width40%