Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Stratigraphic Modeling | Produce Model

...

HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>
Section
Column
width60%
Info
iconfalse

Aktif şablonda tanımlanmış olan kural ve parametrelere göre model üretilirThe model is produced according to the rules and parameters defined in the active template

Info
iconfalse

Model üret işlemine girildiğinde grafik ekrandan sınır seçilmesi durumunda, otomatik olarak üretilecek olan yüzey ve katı modeller seçilen sınır içerisinde oluşturulacaktır. If a boundary is selected on the graphic screen when the beginning of the produce model process, the surface and solid models will be produced within the selected boundary.

Info
iconfalse

Sınır seçilmemesi durumunda, model tanımları / gelişmiş ayarlar altında bulunan litoloji/aralık yüzeyi uzat tanımı seçilmediği zaman sadece sondajları sınırlayan alan içerisinde model üretilmektedir. If no boundary is selected, the model is produced only within the area limiting the boreholes when the Lithology/Extend interval surface definition under Model Definitions /Advanced Settings is not selected.

Info
iconfalse

Sınır seçilmeyerek, model tanımları / gelişmiş ayarlar altında bulunan litoloji/aralık yüzeyi uzat seçeneği aktif hale getirildiğinde, üretilecek olan model sondaj limitlerine veya belirlenen ekstra mesafelere kadar uzatılmaktadırWhen the limit is not selected and the Lithology/Extend interval surface option under Model Definitions /Advanced Settings is activated, the model to be produced is extended up to the borehole limits or specified extra distances

Column
width40%