Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Stratigraphic Modeling | Template Details

HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>
Section
Column
width60%
Info
iconfalse

Model tanımları penceresinde litoloji veya aralık tanımlarına ait tanımlanmış olan kuralların ve aralık birleştirme işlemi sonrasında birleştirilen aralıkların grid ekranı (kanvas) üzerinde şema olarak görüntülenmesini sağlayan özelliktirIt is a feature that allows the rules defined for lithology or interval definitions in the model definitions window and the combined intervals after the interval merging process to be displayed as a diagram on the grid screen (canvas)

Info
iconfalse

Bu özellik ile proje içerisinde tanımlanmış olan birden fazla şablon seçimi yapılarak, pratik bir şekilde şablonlar içerisinde tanımlanmış olan kurallar görüntülenebilmektedir. 

Ayrıca aralık birleştirme işlemleri sonrasında birleştirilen damarların kökenine ait ana damarlarda bu ekranda aralık birleştirme seçeneği ile görüntülenebilmektedir
SeçenekOptionAçıklamaDescription
KurallarModel tanımla özelliği ile aralık ve litolojilere ait tanımlanmış olan kuralların şema şeklinde görüntülenebilmesi için yapılan seçimdir. 
Aralık BirleştirmeAralık birleştirme işlemi sonrasında birleştirilen aralıkların şema şeklinde görüntülenmesini sağlayan seçimdir. Bu özellik ile aralık birleştirme işlemi öncesi ve sonrasında aralık tanımlarına ait isimler görüntülenir. Birleştirilen aralıkların, hangi iki aralık birleşimi ile oluştuğunu bu özellik sayesinde görebilmekteyiz. 
Şablon AdıŞablon seçiminin yapılmasını sağlayan alandır. Seçilen şablon içerisinde tanımlanmış olan kural ve aralık birleştirme durumlarının görüntülenmesini sağlar. 
Yatay MesafesiGrid ekranı üzerinde tanımlanmış olan kural gösterimlerinin, sayfanın sol kenarına olan yatay mesafesini ifade eder. 
Düşey MesafesiGrid ekranı üzerinde tanımlanmış olan kural gösterimleri arasındaki düşey mesafe değeridir. 
GösterTanımlanmış olan parametrelerin grid ekranı üzerinde görüntülenmesini sağlar.
Note
iconfalse
RulesIt is the selection made to display the rules defined for intervals and lithologies in the form of a diagram with the model definition feature.
Merge IntervalsThis is the selection that allows the combined intervals to be displayed in diagram form after the interval merging process. With this feature, the names of interval definitions are displayed before and after the interval merging process. This feature allows users to see which two interval combinations form the combined intervals.
Template NameThis is the area that allows template selection. It allows viewing of rule and interval combinations defined in the selected template.
Horizontal DistanceIt refers to the horizontal distance of the rule representations defined on the grid screen to the left edge of the page.
Vertical DistanceIt is the vertical distance value between rule representations defined on the grid screen.
DisplayIt allows the defined parameters to be displayed on the grid screen.


Note
iconfalse

With this feature, by selecting more than one template defined in the project, the rules defined in the templates can be viewed in a practical way.

In addition, after the interval merge operations, the main veins belonging to the origin of the merged veins can be displayed on this screen with the interval merge option

Column
width40%

Litolojilere tanımlanmış olan kurallarRules defined for lithologies

Aralıklara tanımlanmış olan kurallar

Rules defined for intervals

Aralık birleştirme işlemi ile birleştirilen aralıklar

Intervals that are merged with "Interval Merge" feature