Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Stratigraphic Modeling | Show Trend

...

HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>
Section
Column
width60%
Info
iconfalse

Seçilen polinom derecesine göre trend gösterimi yapılır. Trend göster işlemine girildiğinde açılan penceredeki parametreler kullanılarak, litoloji veya aralık verilerine ait farklı polinom derecelerindeki örnek dağılımları dikkate alınarak trend yüzeyinin üretilmesi sağlanır. 

Warning

1. dereceden polinom kullanıldığında tek eğime sahip global bir trend yüzeyi üretilirken, 2. dereceden polinom seçildiğinde daha local parabolik bir trend yüzeyi üretilir. Bu özellik modelleme yapılacak olan verilerin istatistiksel olarak dağılımı görmek için kullanılan bir özelliktir. Trend display is made according to the selected polynomial degree. By using the parameters in the window that opens when the show trend process is entered, the trend surface is produced by taking into account sample distributions of different polynomial degrees of lithology or interval data.

Warning

When a 1st-degree polynomial is used, a global trend surface with a single slope is produced, while when a 2nd-degree polynomial is selected, a more local parabolic trend surface is produced. This feature is used to see the statistical distribution of the data to be modeled.

Info
iconfalse
SeçenekOptionAçıklamaDescription
X AralığıX doğrultusunda üretilecek olan grid noktaları arasındaki mesafe değeridir. 
Y AralığıY doğrultusunda üretilecek olan grid noktaları arasındaki mesafe değeridir. 
AralıkProjede tanımlanmış olan aralıkların seçildiği alandır. 
LitolojiProjede kullanılan litoloji listenin görüntülendiği alandır. 
Trend GösterBu seçenek aktif hale getirildiği zaman trend yüzeyi üretilir. Pasif yapılır ise seçilen litoloji veya aralığa ait yüzey üretilir. 
Trend Polinom Derecesi

1 . derecen ve 2. derecen polinom seçiminin yapıldığı alandır. 1. dereceden polinom doğrusal bir trend yüzeyi üretirken, 2. dereceden polinom parabolik bir trend yüzeyi üretir. 

Koordinat SüzgeciTrend yüzeyi üretilecek olan litoloji veya aralığın üst, alt, en alt vb. koordinat seçimini yapabileceğimiz alandır. RangeIt is the distance value between the grid points to be produced in the X direction.
Y RangeIt is the distance value between the grid points to be produced in the Y direction.
IntervalThis is the area where the intervals defined in the project are selected.
LithologyThis is the area where the lithology list used in the project is displayed.
Show TrendWhen this option is activated, a trend surface is produced. If it is made passive, the surface belonging to the selected lithology or interval is produced.
Trend Polinom Degree

This is the area where 1st-degree and 2nd-degree polynomial selection is made. The 1st order polynomial produces a linear trend surface, while the 2nd order polynomial produces a parabolic trend surface.

Coordinate FilterThe trend surface is the area where we can select the coordinates (Top, Bottom, Lower, etc.)  of the lithology or interval to be produced.

Column
width40%

1. Dereceden Polinom kullanılarak üretilen trend yüzeyiTrend surface produced using 1st Degree Polynomial

2. Dereceden polinom kullanılarak üretilen trend yüzeyiTrend surface produced using 2nd Degree Polynomial


Warning
iconfalse

1. dereceden polinom kullanıldığında tek eğime sahip global bir trend yüzeyi üretilirken, 2. dereceden polinom seçildiğinde daha local parabolik bir trend yüzeyi üretilir. Bu özellik modelleme yapılacak olan verilerin istatistiksel olarak dağılımı görmek için kullanılan bir özelliktir. When a 1st-degree polynomial is used, a global trend surface with a single slope is produced, while when a 2nd-degree polynomial is selected, a more local parabolic trend surface is produced. This feature is used to see the statistical distribution of the data to be modeled.