Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Stratigraphic Modeling | Model

...

Display

HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>
Section
Column
width60%
Info
iconfalse

Stratigrafik modelleme sonrası üretilen yüzey ve katı modellerin, yaş sırasına göre otomatik olarak geçten yaşlıya göre sıralanarak, farklı gösterim özellikleri ile görüntülenmesi için kullanılan araçtır. Bu araç yardımıyla modelleme sonrası üretilen sonuçlar dinamik olarak değerlendirilebilmektedir. It is a tool used to display surface and solid models produced after stratigraphic modeling, automatically sorted from oldest to oldest according to age, with different display features. With the help of this tool, the results produced after modeling can be evaluated dynamically.

Note
iconfalse

Kesit alma işlemi sonrasında da kullanılan bu özellik ile, stratigrafik modeller kesit olarak da değerlendirilebilmektedirWith this feature, which is also used after the sectioning process, stratigraphic models can also be evaluated as sections

Tek model gösterimi

Image Removed

Tüm model gösterimi

Image Removed

Aralık gösterimi

Image Removed

Stratigrafik model kesit görünümü
Info
iconfalse
SeçenekOptionAçıklamaDescription
Model BilgileriInformation
Veri TipiYüzey veya katı model gösterim tipinin seçildiği alandır. 
ŞemaProje içerisinde gösterim için kullanılacak olan aktif şema seçimin yapıldığı alandır. 
Gösterim
Tek ModelTek model gösterim yöntemi seçildiğinde, slider ile sadece seçilen litoloji/aralığa ait yüzey veya katı model gösterimi yapılır. 
Tüm ModelTüm model gösterim yöntemi seçildiğinde slider geçten yaşlıya doğru hareket ettirildiğinde, kümülatif olarak litoloji/aralığa ait yüzey veya katı modellerin gösterimi yapılır. Slider en son yaşlı birime getirildiğinde tüm model gösterimi yapılmış olur. 
AralıkAralık gösterim yöntemi seçildiğinde iki slider oluşmaktadır. Slider ile iki litoloji veya aralık seçimi yapılarak, sadece seçilen aralıkta kalan yüzey veya katı modellerin gösterimi sağlanır. 
Genç - YaşlıLitoloji veya aralıkların genç birimden yaşlı birime doğru otomatik olarak sıralandığı ve seçilen gösterim yöntemlerine göre slider ile dinamik olarak gösterimin sağlandığı alandır. 
RaporDaha öncesinde üretilmiş, sonrasında silinmiş veya gösterim için katmanlarda aktif olmayan yüzey veya katı model bulunduğunda kullanıcıyı yönlendirmek için bilgi verilen alandır. 
Column
width40%
Data TypeThis is the field where the surface or solid model display type is selected.
SchemaThis is the field where the active scheme that will be used for display in the project is selected.
Display
Single ModelWhen the single model display method is selected, only the surface or solid model of the selected lithology/interval is displayed with the slider.
All ModelWhen the all-model display method is selected, when the slider is moved from late to old, surface or solid models belonging to the lithology/interval are displayed cumulatively. When the slider is brought to the last older unit, the entire model is displayed.
IntervalWhen the Interval display method is selected, two sliders are created. By selecting two lithologies or intervals with the slider, only surface or solid models within the selected range are displayed.
Young - OldIt is the area where lithology or intervals are automatically sorted from young unit to old unit and displayed dynamically with a slider according to the selected display methods.
ReportThis is the area where information is given to guide the user when there is a surface or solid model that was previously created, deleted afterward, or is inactive in layers for display.
Column
width40%

Single Model Display

Image Added

All Model Display

Image Added

Interval Display

Image Added

Stratigraphic Model Section View