Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Stratigraphic Modeling | Multiple Surface Model

HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>
Section
Column
width60%
Info
iconfalse

Litoloji veya aralıkları kullanarak yaş sıralamasına göre yüzey ve katı model üretilmesini sağlayan araçtır. Bu özellik ile üretilecek olan yüzey ve katı modellere faylar da otomatik olarak eklenebilmektedir. It is a tool that enables the production of surface and solid models according to age order using lithology or intervals. With this feature, faults can be automatically added to the surface and solid models to be produced.

Info
iconfalse
SeçenekOptionAçıklamaDescription
AralıkInterval/LitolojiLithology
Veri TipiModelleme için litoloji veya aralık seçiminin yapıldığı alandır. 
Aralık TipiVeri tipi Aralık seçildiği zaman aktif olan alandır. Bu alandan damar, oksidasyon, sülfür, alterasyon aralık tipleri ile daha öncesinde aralık birleştirme ve istif tanımlama işlemleri ile üretilen aralıklar seçilebilir. 
Koordinat SüzgeciModellenmek istenen litoloji veya aralıklara ait yüzey koordinatlarının (üst, alt, en alt vb.) seçildiği alandır. 
Modellenecek Aralık/Litoloji
CevherStratigrafik modelleme ile modellenecek olan Aralık/Litoloji tanımlarından cevheri temsil eden tanımın işaretlenmesini sağlar. Bu özellik ile cevher seçimi yapılmış olan tanımlar için "Aralık Ayırma" özelliği ile cevher içerisine düşen, belirli parametreler dışında kalan pasa hacimleri hesaplanır.
FaylarProje veri kataloğuna eklenmiş olan fayların stratigrafik modelleme sürecine dahil edilmesini sağlar. Model tanımlarında kullanılacak olan fayları görebilmek için öncesinde faylar ile ilgili "Fay Sıralama" işleminin yapılmış olması gerekmektedir. 
SıraAralık/Litoloji tanımlarının stratigrafik olarak gençten yaşlıya, yaş ilişkilerini kullanarak sıralanması için kullanılır.
SıfırlaAralık/Litoloji alanı ve Modellenecek Aralık/Litoloji bölümlerinde yapılmış olan seçimlerin ve üretilmiş olan listelerin temizlenmesi için kullanılan alanlardır.  
Yalnızca değişen yüzeyleri ekleGenç birim ile yaşlı birimlerin kesişmesi durumunda geometrik işlem uygulanır. Bu seçenek aktif hale getirildiğinde yalnızca kesişen ve aralarında geometrik işlem uygulanan yüzeyler sonuç yüzey olarak üretilir. Herhangi bir işlem uygulanmayan yüzeyler için orijinal yüzey kullanılır.  
Katı model ekleToplu model üretme işlemi sonrasında üretilen yüzeyler arasında katı model üretilmesini ve projeye eklenmesini sağlayan özelliktir. 
Kestirim YöntemiGenç - Yaşlı ilişkisine göre, litoloji veya aralık tanımlarını kullanarak yüzey üretebilmek için kullanılan yöntemlerdir. Model tanımları bölümünden kestirim yöntemleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsinizData TypeThis is the area where lithology or interval selection is made for modeling.
Interval TypeThe data type is the field that is active when the Interval is selected. From this area, vein, oxidation, sulfur, alteration interval types, and intervals previously produced by interval merging processes and stack definitions can be selected.
Coordinate FilterThis is the area where the surface coordinates (Top, Bottom, Lower, etc.) of the lithology or intervals to be modeled are selected.
Interval/Lithology to be Modelled
OreIt allows marking the definition representing the ore from the Interval/Lithology definitions that will be modeled with stratigraphic modeling. With this feature, for definitions where ore selection has been made, the "Interval Separation" feature calculates the waste volumes that are within the ore and outside of parameters.
FaultsIt allows faults added to the project data catalog to be included in the stratigraphic modeling process. In order to see the faults that will be used in the model definitions, the "Fault Sorting" process must be performed beforehand
OrderIt is used to sort Interval/Lithology definitions stratigraphically, from young to old, using age relationships.
ResetThis is the option used to remove the selections made and the lists produced in the Interval/Lithology area and Interval to be Modeled/Lithology sections.  
Only Add Surfaces that ChangedIn the case of the intersection of young units and old units, the geometric operation is applied. When this option is activated, only surfaces that intersect and between which geometric operations are applied are produced as the resulting surface. The original surface is used for surfaces that have not been used for any geometric operation.
Add Solid Model It is a feature that allows a solid model to be produced between the surfaces produced after the bulk model generation process and added to the project.
Estimation MethodsThese are the methods used to produce surfaces using lithology or interval definitions according to the Young-Old relationship. Detailed information about estimation methods can be found in the Model Definitions section
Column
width40%