Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Stratigraphic Modeling | Fault Order

HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>
Section
Column
width60%
Info
iconfalse

Fayların yaş ilişkilerine göre sıralaması yapılır. Yapılan sıralamaya göre üretilen stratigrafik modellerde, fayların uygulama sırası olarak öncelikli olarak yaşlı faylar, sonrasında genç faylar uygulanacak şekilde sonuç üretilir. 

Warning

Fay listesinde sıralama yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta, yaşlı faylar yukarıda, genç faylar aşağıda olmalıdır. Bu sıralama yüzey ve katı modellere fay uygulama sırasıdır. Doğada ilk oluşan fay yaş olarak daha eskidir. Sonrasında oluşan genç faylar ile yüzey veya katı model tekrar değişikliğe uğrayabileceği için bu sıra gözetilmelidirFaults are sorted according to their age relationships. In the stratigraphic models produced according to the order made, the application order of the faults is produced by applying the old faults first and then the young faults.

Warning

The point to be considered when sorting the fault list is that old faults should be at the top and young faults should be at the bottom. This order is the order of applying faults to surface and solid models. The first fault to form in nature is older in age. This order should be applied because the surface or solid model may change again with the young faults that form afterward.

Column
width40%