Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Stratigraphic Modeling | Variation Analysis According to the Direction

HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>
Section
Column
width60%
Info
iconfalse

Yöne bağlı değişim analizi; sondaj verileri (örneklem, ham örneklem) ile blok kestirim değerlerinin, belirlenen yönlerde ve kesit aralıklarında karşılaştırılmasını sağlayan özelliktir. Bu özellik sayesinde farklı hesaplama yöntemlerini kullanarak gerçek değerler ile kestirilmiş değerler arasında kesit bazlı karşılaştırma yapılabilmektedir. Yapılan kestirimlerin doğruluğunu analiz etmek için kullanılan bir analiz aracıdır.Variation Analysis is a feature that allows the comparison of borehole data (sample, raw sample) and block estimation values ​​in specified directions with cross-sectional intervals. Thanks to this feature, cross-sectional comparisons can be made between real values ​​and estimated values ​​using different calculation methods. It is an analysis tool used to analyze the accuracy of the estimations made. 

Info
iconfalse
Grafik arayüzünde kullanılan lejant dinamik bir lejanttır. Lejant içerisindeki kutular pasif veya aktif yapılabilir. İlgili kutucuklar kapatılıp açıldığında grafikde otomatik olarak güncellenecektir. 
SeçenekOptionAçıklamaDescription
Analiz YönüAnaliz yapılacak olan yön seçiminin yapıldığı alandır. Seçilen yönde kesit alınmasını sağlar. 
Kesit AralığıAnaliz yapılacak olan kesit aralığıdır. Bu aralık içerisine giren gerçek değerler ile kestirilmiş değerlerin ortalaması alınarak grafiğe aktarılır. 
Başlangıç - BitişAnaliz için seçim yapılan blok modele ait başlangıç bitiş koordinat bilgilerinin tutulduğu, seçilen yöne göre sınır değer ve aralık değerinin görüntülendiği ve aralık seçimin slider yardımıyla yapıldığı alandır. 
Kullanılacak Sondaj VerisiAnaliz için sondaj verileri içerisinde bulunan kompozitleme yapılmış olan örneklem verileri ile ham örneklem verileri seçilebilir. Seçilen veri grafik üzerinde bloklara atanmış olan kestirim değerlerinin doğruluğunu kontrol etmek için kullanılacak referans veri olacaktır. 
Blok / Sondaj İlişkisiBu alanda yöne bağlı değişim analizi yapılacak olan, bloğa jeoistatistik kestirim ile atanmış öznitelik değeri ile karşılaştırma yapılacak olan örneklem veya ham örneklem değeri seçilir. Kullanılacak sondaj verisi seçimine göre bu değer değişkenlik gösterecektir. 
Blok Hesaplama YöntemiOrtalama ve Ortanca hesaplama formülleri tercihen seçilebilir. 
Örneklem / Ham Örneklem Hesaplama YöntemiOrtalama ve Ortanca hesaplama formülleri tercihen seçilebilir. 
Grafik Çizim YönüÖzellikle Y ve Z yönlerinde düşey analiz gösterimi için kullanılan seçenektir. Y ve Z yönleri seçilerek analiz başlatıldığında çizim yönü otomatik olarak döndürülmüş olacaktır. Kullanıcı dilerse analiz sonucunu Normal seçerek yatay grafik şeklinde görüntüleyebilir. Z yönünde gerçek değerler ile kestirilmiş değerleri karşılaştırabilmek için döndürülmüş grafik çizim yönü kullanılmaktadır. 
Örnek Sayıları GrafiğiBelirlenen kesit aralığında, her bir kesit aralığına (dilime) düşen analiz için kullanılan örnek sayılarının grafiksel olarak görüntülenmesini sağlayan seçenektir. Bu seçenek aktif hale getirildiğinde dilim içerisine düşen blok sayıları ile örneklem/ham örneklem sayıları  bar grafik olarak görüntülenecektir. Bar grafikler üzerine gelindiğinde ortalama tenör değerleri ile örnek sayıları bilgi kartı olarak görüntülenecektir. 
Dışa VerÜretilen analiz sonuçlarının dışarıya resim, doküman ve clipboard olarak aktarılmasını sağlar. 
Warning
Analysis DirectionThis is the area where the direction to be analyzed is selected. It allows sectioning in the selected direction.
Section IntervalThis is the section range to be analyzed. The average of the actual values ​​and the estimated values ​​within this range is imported and transferred to the graph.
Start - FinalThis is the area where the start-end coordinate information of the block model selected for analysis is kept, the limit value and range value are displayed according to the selected direction, and the range selection is made with the help of a slider.
Borehole Data to be UsedFor analysis, composite sample data and raw sample data in the borehole data can be selected. The selected data will be the reference data that will be used to check the accuracy of the estimation values ​​assigned to the blocks on the chart.
Block/Borehole RelationIn this area, the sample or raw sample value for which directional change analysis will be carried out and compared with the attribute value assigned to the block by geostatistical estimation is selected. This value will vary depending on the selection of borehole data to be used.
Block Calculation Method
Mean and Median calculation formulas can be selected preferably.
Sample/Raw Sample Calculation MethodMean and Median calculation formulas can be selected preferably. 
Graphic Drawing Direction It is the option used for vertical analysis display, especially in Y and Z directions. When the analysis is started by selecting the Y and Z directions, the drawing direction will be automatically rotated. If the users wish, users can view the analysis result as a horizontal graph by selecting Normal. The rotated graph drawing direction is used to compare actual values ​​with estimated values ​​in the Z direction.
Sample Numbers ChartIt is an option that allows a graphical display of the number of samples used for analysis in each section range (slice) within the specified section range. When this option is activated, the number of blocks falling into the slice and the sample/raw sample numbers will be displayed as a bar graph. When you check over the bar graphs, the average grade values ​​and sample numbers will be displayed as an information card.
ExportIt enables the analysis results produced to be exported as images, documents, and clipboards.
Warning

The legend used in the graphical interface is a dynamic legend. Checkboxes within the legend can be made passive or active. When the relevant checkboxes are checked or not, they will be automatically updated in the chart.

Column
width40%