Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Stratigraphic Modeling | Nearest Borehole Report 

HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>
Section
Column
width60%
Info
iconfalse

Sondajlar arasındaki komşuluk ilişkilerine göre rapor alınır. Arama yarıçapı girilerek veya en yakın komşu sondaj özelliği ile sondajlar arasındaki mesafeler otomatik olarak hesaplanır. Bu raporlar yardımı ile hangi sondajlar arasında korelasyon yapılacağına dair bilgi alınırReports are obtained according to the neighborhood relations between the boreholes. Distances between boreholes are automatically calculated by entering the search radius or with the nearest neighbor borehole feature. With the help of these reports, information is obtained about which boreholes to correlate

Arama Yarıçapı Komşu Sondaj Raporu
Info
iconfalse
title
SeçenekOptionAçıklamaDescription
Arama YarıçapıGirilen arama yarıçapı içerisinde kalan, tüm sondajlara ait komşu sondajlar ve aralarındaki mesafeler hesaplanır. Her bir sondaj üzerinde girilen arama yarıçapında daire gezdirilerek, bu daire içerisine giren komşu sondajların isimleri ve merkezdeki sondaja olan uzaklıkları hesaplanarak raporlanır. 
En Yakın KomşuTüm sondajlara en yakın sondaj isimleri ve mesafeleri hesaplanarak excel olarak raporlanır. 
Expand
Search RadiusNeighboring boreholes of all boreholes within the entered search radius and the distances between them are calculated. By moving a circle within the search radius entered on each borehole, the names of the neighboring boreholes within this circle and their distances to the central borehole are calculated and reported.
Nearest NeighborThe names and distances of the closest boreholes to all boreholes are calculated and reported in Excel.
Expand
titleSearch Radius Nearest Borehole Report

Expand
titleEn Yakın Komşu Sondaj RaporuNearest Borehole Report

Column
width40%