Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Stratigraphic Modeling | Lithology Detail Report

HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>
Section
Column
width60%
Info
iconfalse

Sondajlar içerisinde bulunan litoloji başlangıç, bitiş derinlik değerleri ile litoloji bilgilerinin otomatik olarak raporlanmasını sağlayan özelliktir. Bu özellik yardımı ile litolojilere ait kalınlık değerleri ve toplam kalınlık değerleri de otomatik olarak raporlanmaktadır. 

Warning

Stratigrafik modelleme ile modellenecek olan litolojilerin her bir sondaj bazında kalınlık değerleri bu rapor ile hesaplanmaktadır. Sondaj korelasyon işlemlerinde bu kalınlıkların biliniyor olması kullanıcının işini kolaylaştıracaktır. It is a feature that allows automatic reporting of lithology start, end, depth values, and lithology information in boreholes. With the help of this feature, thickness values ​​and total thickness values ​​of lithologies are automatically reported. 

Warning

Thickness values ​​of the lithologies to be modeled with stratigraphic modeling are calculated on the basis of each borehole with this report. Knowing these thicknesses in borehole correlation operations will make the user's job easier.

Column
width40%