Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Stratigraphic Modeling | Interval Detail Report 

HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>
Section
Column
width60%
Info
iconfalse

Sondajlar içerisinde bulunan aralık başlangıç, bitiş derinlik değerleri ile aralık bilgilerinin otomatik olarak raporlanmasını sağlayan özelliktir. Bu özellik yardımı ile aralıklara ait kalınlık değerleri otomatik olarak raporlanmaktadır. 

Warning

Stratigrafik modelleme ile modellenecek olan aralıkların her bir sondaj bazında kalınlık değerleri bu rapor ile hesaplanmaktadırIt is a feature that allows automatic reporting of interval start and end depth values ​​and interval information in boreholes. With the help of this feature, the thickness values ​​of the intervals are automatically reported. 

Warning

Thickness values ​​of the intervals to be modeled by stratigraphic modeling are calculated on the basis of each borehole with this report

Column
width40%