Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Çoklu Doğru

Çoklu Doğru çok kırıklı çizgidir ve kırık sayısında bir sınır yoktur. Tek bir çizgi tipi ve tek bir kalınlık alabilir.

Kısa yol tuşu Ctrl+C’dir.

Doğru koordinatları Nokta Seçim aracı (?) ile verilirler. Önceki noktalardan birisi yeniden gösterilerek iptal edilebilir. Bu şekilde son noktayı da yeniden gösterebilirsiniz.

Nokta Seçimi sonlanlandırıldığında veya ilk nokta yeniden gösterildiğinde işlem biter. İşlem bitirildiğinde bir dialog açılır ve seçenekler sorulur. Seçenekler yardımıyla isternirse kapalı ve taralı alan objesi de oluşturabilirsiniz. Bu dialoğun açılması isteğe bağlıdır ve Genel Ayarlardan değiştirebilirsiniz.

Objeler işlem bitiği zamanki aktif tabaka ve çizgi tipinde oluşurlar.

Genel özellikleri;

  • İsim verilebilir,
  • Çoklu doğruları oluşturan kırıklar üzerinde bir kaç yöntem ile ekleme, silme ve değiştirme yapılabilir.
    • Edit işlemi (?) ile işaretleyerek,
    • Çoklu Doğru Köşesi Sil (?) ile,
  • Noktadan geçen ya da Spline Yumuşatma işlemi yapılabilir. Obje Özellikleri (?) işlemi ile Yumuşatma işlemi daha sonra iptal edilebilir ya da kırıklı bir çizgi yumuşatılmış hale getirilebilir.

 

Çoklu Doğru ile oluşturulan objelerin başlangıcından bitiş noktasına kadar toplam uzunluk değerleri alınabilmektedir. Doğru objelerinde ise doğrunun başlangıcından kırık noktalarına kadar olan uzunluğunun alınması sağlanılabilmektedir.

3D Ortamında Çoklu Doğru Oluşturma

3D ekranında çoklu doğru objesi oluşturmak için işlem girildiğinde, oluşturulan objelerin kaydedileceği tabaka seçimi ya da yeni tabakanın oluşturulması gerekmektedir.

SeçenekAçıklama
Katman Seç

2D ortamında var olan katmanın seçilmesi sağlanır. Seçilen katman 3D ortamında Katalog altına eklenmektedir.

Katmandaki Verileri 3D'ye Aktar: Seçenek aktif duruma getirilir ise seçilen tabakadaki objelerin 3D ortamına aktarılması sağlanır.

Yeni Katman YaratYeni bir katman oluşturulması sağlanır. Seçenek aktif duruma getirildiğinde altta bulunan satıra katman adı yazılır. Oluşturulan katman Katalog altına eklenmektedir.

Bu özelliğin kullanılabilmesi için NETPRO/Mine lisansına ihtiyaç duyulmaktadır.