Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eğri Temizle (2 Doğru)

Eğri Temizle (2 Doğru) işlemi; yol, kanal, uçları açık şev gibi birbirine paralel giden hatlar arasındaki eğrilerin temizlenmesi için kullanılır.

Şev hatları doğrulardan oluşmuş ise, hattın bir ucundan başlanır ve ardışıl olarak diğer uca kadar Nokta Yakalama Aracları (?) yardımıyla gösterilir. Sağ tuş ile diğer hat gösterimine geçilir. Hat gösterimleri sonrasında sağ tuş ile temilzme işlem tamamlanır.

Şev hatları çoklu doğru ile oluşturulmuş ise, hatlar sırasıyla seçilerek işlem uygulanır.

  • No labels