Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eğri Temizle (Oto)

Eğri Temizle (Oto)  işlemi ile temizleme işleminin gerçekleştirileceği bölgenin(bina, ev, şev vb.) kapalı alan özelliğinde olması gerekmektedir.

İşlemine girildiğinde temizleme işleminin gerçekleştirileceği alan objelerinin bulunduğu tabakalar 'Kapalı Alan Tabakaları' satırına yazılır(Örneğin; BINA+EV).

Şev tarama işleminde alt ve üst şev hatları oluşturulurken Nokta Yakalama Araçları (?) kullanılarak hatlar birbirine bağlanmış ise 'Şevlerinde İçini Temizle' seçeneği aktif yapılarak bu alanlarda da temizle yapılması sağlanır.

Temizlenen eğriler tamamen silinmiş olmazlar, istenildiği zaman 'Geri Al' işlemi ile silinen eğriler geri alınabilir.

 

 

  • No labels