Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Model Düzelt

Detay hatları üçgen kenarı olacak şekilde gerekli ayarlamalar yapılarak hatları kesen üçgen kenarları otomatik olarak düzeltilir.

Model Düzelt işleminin uygulanması için dikkate alınacak hatların öncelikle oluşturulmuş olması gerekmektedir.

Model Düzelt işlemi hatların tek tek seçilerek yapılabileceği gibi çoklu olarakta seçilerek yapılması sağlanabilir.

Proje üzerinde bu tür düzeltme işlemi yapmadan önce kesit, kübaj vb. işlemler yapılmamalıdır.

  • No labels