Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Üçgen Döndür

İki noktanın üçgen kenarı olarak birleştirilmesi, eğri geçirilmesi amacı ile iki nokta arasında enterpolasyon yapılacağı anlamını taşır. Üçgen kenarları üzerindeki kot değişimlerinin düzgün olması gereklidir. Bu durum üçgenlemeye bağlı olduğu kadar, arazideki alıma da bağlıdır. Örneğin, reflektörler özellikle arazi eğimin değiştiği noktalara tutulmalı, olabildiğince eğri geçirimini etkileyen; dere yatakları, su bölümü hatları, şevler, boyunlar gibi detaylar krokiye geçirilmelidir. Oluşturulan üçgenler, o bölgedeki arazi yapısına uygun olmayabilir. Bu durumda arazi modelini etkileşimli olarak düzeltmek ve  iyileştirmek için 'Üçgen Döndür' işlemi kullanılabilir.

Üçgen Döndür işleminin amacı gerçeğe en uygun arazi modelini oluşturmak, eğrileri ondan sonra oluşturmaktır.

Üçgen Döndür işlemindeki ana kural; detay hatları üçgen kenarı olmalıdır, yani üçgen kenarları detay hatlarını kesmemelidir.

Üçgen Döndür, özellikle eğrilerin normal geçmesi gereken bir yapıda göze çarpan ani dönüşleri düzeltmek amacıyla da kullanılabilir.

  • No labels