Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Üçgen Ekle

Üçgenleme sırasında ortaya çıkan kot boşlukları varsa bu Üçgen Ekle işlemi ile tamamlanabilir.

Arazinin seyrek nokta alımları yapılmış bölgelerinde, en uzun üçgen kenarı parametre değerinin (?) artırılarak üçgenlenmesi yerine, oluşan boşlukların 'Üçgen Ekle' ile tamamlanması daha gerçekci sonuç verecek ve diğer işlemleri (kübaj, enkesit vd.) etkileyecektir.

Üçgen Ekle işlemi ÜÇGEN MODEL tabakası aktif iken Nokta Yakalama Araçları (?) kullanılarak yapılmalıdır. İşlem sonrasında oluşan üçgen kot bilgisi program tarafından ototmatıik kazandıralacaktır.

  • No labels