Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eğri Alanı Hesapla

Eğri alanı hesapla işlemi ile seçilen bir eğri objesi ve bent arasındaki alan otomatik olarak hesaplanabilir.

 Hesaplama sırasında herhangi bir sınır objesi gösterilmek isteniyor ise Baraj/Bent ile sınırla bölümü aktif hale getirilir. İndirgeme mesafesi ise hesaplamada kullanılacak kırık objelerin uzunluk değeridir. Bu değerin minimum tutulması durumunda daha hassas hesaplamalar yapılabilir.

Hesaplanması yapılacak bir eğri objesini gösteriniz. Açılan Alan Bilgileri penceresinde gösterilmesini istediğiniz tabakanın ismini yazarak Alanı Sakla ile işlemi sonlandırınız.

  • No labels