Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İlgili Dokümanlar

  • Page:
    Madencilik Proje Uygulamaları — Madencilik Uygulamaları, madenciliğe ilişkin yerüstü projelerinin mevzuatlara uygun yapıda ve MİGEM standartlarında tüm aşamaları ile baştan sona iki ve üç boyutlu olarak projelendirilmesi, gerekli kesit ve kübaj hesaplamaların yapılması, raporların oluşturulması ile çıktıya hazır projelerin oluşturulma süreçlerini kapsar.
  • Page:
    GIS Tabanlı Jeoloji Uygulamaları — CBS Tabanlı Jeoloji Uygulamaları, farklı disiplin ve ölçeklerde yapılan çalışmalar için önemli bir altlık sayılan jeoloji haritalarının CAD ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yapısında üretilmesini kapsamaktadır. Jeoloji haritalarının üretilmesi esnasında tüm CBS avantajları (veri üretimi, depolanması ve temel/ileri düzey yönetme) dikkate alınarak, kurum mevzuat ve standartlarında uygun çalışmalar yapılmaktadır. Bu sayede CBS ile jeoloji çalışmalarına yönelik proje uygulamaları (jeoloji, hidrojeoloji, tektonik, deprem/sismik, şev duraylılık, mineral vb. haritalar) yapılabilmektedir.
  • Page:
    Yol Projelendirme Uygulamaları — TCK ve AASHTO Standartlarında Yol Projelendirme uygulamaları, yol projelerinin tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak uluslararası standartlarda üretilme süreçlerini içerir.