Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Şevi Tekrar Tara

Tarama aralıkları veya şekli uygun olmayan şevler Şev Sil işlemi ile silinir ve şev hatları tekrar kullanılarak 'Şevi Tekrar Tara' işlemi ile taranabilir.

 

  • No labels