Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2 Doğru Arasını Tara

Normal taramalardan farklı olarak, önceden oluşturulmuş, karşılıklı iki hat veya hat dizisi arasında şev taratılabilir.

Şev üst ve altlarını oluşturan doğrular, araziden kodlama yapılarak alınmış ve programın otomatik kroki yöntemi ile bağlanmış olabilir.

2 Doğru Arasını Tara işleminde ile olarak şev üstünü temsil eden hat ve ardından şev altını temsil eden hat gösterimi yapılır. Şev tipleri penceresinden uygun şev tipi seçilerek işleme devam edilir.

 
  • No labels