Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Enkesit Oluştur

Enkesit Oluştur işlemi ile belirli bir güzergah üzerinde enkesitler üretilir. Üretilen enkesitler *.KSE uzantılı dosyaya yazılır. 

Enkesit Yöntemleri

 Açıklama
Sabit AralıklıEnkesit aralık değerleri sabit ise bu yöntem kullanılır.
Dosyadan OkunacakEnkesit genişlik ve aralık değerleri değişken ise bu yöntem kullanılır. Değişken değerler (*.LIS) uzantılı bir dosyaya girilmelidir.
Listesi Oluşacak

Dosyadan okunacak yöntemi için gerekli olan (*LIS) uzantılı dosyanın oluşturulmasında kullanılır. Oluşan dosya formatı aşağıdaki gibidir. Dosyadaki ilk sutün; enkesit aralığı, ikinci sutün; enkesit sol genişliği, üçüncü sutün; sağ genişliği ve dördüncü sutün ise; enkesitin güzergah hattı ile yaptığı açıdır. Oluşturulan liste herhangi bir editör yardımıyla açılarak üzerinde düzenleme yapılabilir.

Enkesit Parametreleri

 Açıklama
Enkesit AralığıOluşturulacak enkesitlerin birbirleri ile olan aralık değeri girilir.
Sola/Sağa Enkesit GenişliğiEnkesitin sağa ve sola olan genişlik tanımı yapılır.
Enkesitleri Sınırla

Enkesitlerin kapalı bir alan içinde sınırlanması istenebilir. Bu seçenek yardımıyla enkesitlerin, seçilen alan içerisinde oluşması sağlanır.

Örneğin; kazı yapılan bölge sınırları belli ise bu bölgenin sınırlarından çizilecek bir alan ile sadece bu bölgede enkesit oluşturma işlemi yapılabilir. Ancak kazı yapılan bölgede kübaj hesabının doğru olarak yapılabilmesi için enkesitlerin alınacağı güzergah, enkesitler oluşturulduğunda boş bölge kalmayacak şekilde olmalıdır.

Özellik kullanılması durumunda sola ve sağa verilen enkesit genişlği dikkate alınmayacak, enkesit kolları sınıra kadar uzatılacaktır.

Enkesit Planı ÇizOluşturulan enkesit planının grafikte görünmesi isteniyorsa bu seçenek aktif hale getirilmelidir. 
Sabit Aralıklı Enkesit NoktalarıEnkesitler, eksenin sağında ve solunda üçgen modeli kesen noktalarda kot okuması yaparak oluşur. Ancak bazı durumlarda enkesitlerin eksenden itibaren belli aralıklarla nokta okuması yapılması istenebilir. Böyle durumlarda seçenek aktif hale getirilmeli ve Aralık satırına istenilen aralık değeri girilir.

  • No labels