Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Üçgenle

Üçgenle işlemi rastgele alınmış kotlu noktalardan Arazi Modeli üretimine yönelik yöntemlerden birisi ve en çok kullanılanıdır. Üçgenleme, bir anlamda, hangi noktalar arasında kot enterpolasyonu yapılacağının belirlenmesidir.

Üçgen kenarları üzerindeki kot değişiminin doğrusal olacağı varsayılır. Farklı üçgenleme doğal olarak farklı eğri geçirimine neden olacaktır. Üçgenlemede olabildiğince eşit açılı, eşit kenarlı üçgenler oluşturulur.

Nokta Kaynakları

Üçgenleme işlemi için ‘nokta, doğru, çoklu doğru, sembol ve kırık hatlar’ seçilebilir.

Kırık Hatlar; üçgenleme için dikkate alınması gereken hatların seçilmesini sağlayan işlemdir. Bu özellik işaretlenirse, üçgenleme işlemi gösterilen hatlara göre yapılacaktır. Yani gösterilen hattı dikkate alarak üçgen oluşturacaktır. Bu işlem, belli bir modele sahip projelerde modeli varsayarak üçgenlemeyi gerçekleştirdiği için önemli bir özelliktir.

Üçgen Modeli Parametreleri

ÖzellikAçıklama
Model Tabakası

Oluşacak üçgenlerin kaydedileceği tabaka ismidir. Herhangi bir tabaka ismi verilebilir ya da default tabaka kabul edilebilir.

Daha sonraki tabakalarla yapılacak işlemlerde karışıklık çıkmaması bakımından önceden kullanılan tabaka isimleri verilmemesi önerilir.

En Kısa/Uzun KenarıEn kısa ve uzun üçgen kenar uzunluğu sorulacaktır. Bunun amacı birbirine çok yakın ve uzak noktaların üçgenleme dışında tutulmasını sağlamaktır.
En Küçük/Büyük Z Değeri

Üçgenleme için seçilen noktalar arasındaki en küçük ve büyük kot değerinin 1mm altını ve üstünü gösterir.

Üçgenleme işlemi bu kot değerinden itibaren yapılır. İsteğe göre bu değer değiştirilerek istenilen kottan itibaren üçgenleme yaptırılabilir.

  • Üçgenlemede kullanılan noktalarda ekleme, silme gibi değişiklik yapılmışsa tüm üçgenler silinerek tekrar tüm projenin ya da mevcut üçgenler korunarak değişiklik yapılan bölümün üçgenlenmesi gerekir.

  • Eğri Geçirme işlemi tamamlandıktan sonra gerek kalmayacağı için üçgenler silinebilir veya görünürlüğü kapatılabilir.

  • Üçgenlemenin her nokta kümesi için bir kere yapılması yeterlidir.

  • Netcad alfa sayısal yapısı sayesinde, poligonlar, binderler, takeometrik vb. kotlu noktalar aynı dosyada saklanabilirler ve aynı anda üçgenlenebilirler.

  • Projedeki bozuk üçgenler(BOZUK ÜÇGEN tabakası), eşyükselti eğrilerini ve modelden yapılacak hesaplamaları (enkesitler, arazi modelinden kübaj, karelaj gibi işlemler) etkileyeceği için silinmesi önerilir.

 

  • No labels