Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bina Oluştur

Bina Oluştur işlemi iki köşesi ölçülmüş ancak diğer iki köşesi herhangi bir nedenle ölçülemeyen binaların veya detayların, derinlik ölçüsü yardımı ile diğer köşelerinin otomatik hesaplanması ve hatların çizimine yöneliktir.

İki nokta yardımıyla diğer iki noktanın oluşturularak hattın bağlanması için Paralel Mesafe penceresinde derinlik değeri girilir.

Derinlik değeri; '+' verilir ise hat sağa doğru, '-' verilir ise hat sola doğru oluşturulur.

 
  • No labels