Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

4.Köşeyi Oluştur

 

4. Köşeyi Oluştur işlemi; üç köşesi ölçülmü  ancak 4. köşesi herhangi bir nedenle ölçülemeyen binaların veya detayların, ölçülen üç köşesi yardımı ile 4. köşesinin otomatik hesaplanması ve hatların çizimine yöneliktir.

 
  • No labels