Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Üçgen Oluştur

Üçgenle işlemi rastgele alınmış kotlu noktalardan arazi modeli üretimine yönelik yöntemlerden birisi ve en çok kullanılandır. Üçgenleme, bir anlamda, hangi noktalar arasında kot enterpolasyonu yapılacağının belirlenmesidir. Üçgen kenarları üzerindeki kot değişiminin doğrusal olacağı varsayılır. Üçgenlemede olabildiğince eşit açılı, eşit kenarlı üçgenler oluşturulur.

ParametreAçıklama
Üçgenleri Analiz EtÜçgen oluşturmada kullanılan nokta sayısı, minimum ve maksimum kot bilgisi (Z), seçilen noktalardan elde edilecek en kısa ve en uzun üçgen kenarı ile ortalama kenar uzunluğu bilgisi bulunmaktadır. Üçgenleri Analiz Et yazısı tıklandığında kenar uzunlukları seçilen noktalara göre hesaplanır. Bu değerler yardımıyla modellemede dikkate alınması istenilen noktalar arası minimum ve maksimum kenar uzunlukları belirlenebilir.
Filtre

Modelleme için seçilen noktalardan istenilen kotlar arasında kalanlarının dikkate alınması için En Küçük ve En Büyük Z Değeri satırları aktif hale getirilerek değer girişi sağlanır. Model bu kotlar arasında kalan noktalardan oluşturulur.

Yine aynı mantıkla modelleme sonrası oluşması istenilen üçgen kenar uzunlukları, En Uzun ve En Kısa Üçgen Kenarı satırları aktif hale getirilerek sınırlandırılabilir. Belirlenen en uzun ve kısa üçgen kenarı değerleri içinde kalan üçgenler UCGEN_MODEL, dışında oluşan üçgenler BOZUK_UCGEN tabakasına kaydedilir.

Kısa Üçgenleri Yok Et; kot farkı Maksimum Kot Farkı satırına girilen değerden küçük ve birbirine En Kısa Üçgen Kenarı değerinden daha yakın olan noktalardan biri üçgenlemeye dahil edilmeyecektir. Girilen kot farkı ve en kısa üçgen kenarı altında üçgen oluşturabilecek noktalar SİLİNEN_NOKTALAR tabakasına kaydedilir. Bu noktalar üçgenlemede dikkate alınmamış olur.

Seç

Modellemede dikkate alınması istenilen diğer detaylar(kırık hat, dış sınır, delik) bulunması durumunda seçim yapılması gerekmektedir.

Kırık Hat; şev taramaları sonrası oluşan hatların seçilmesi için,

Dış Sınır; modelin oluşturulması istenilen bölge sınırı,

Delikler; model ortasında üçgen yüzeylerin üretilmesi istenmeyen bölgelerin seçilmesi için,

Sınır Oluştur; model için seçilen noktaların en dışta bulunanlardan itibaren belirlenen sınırdır. Yakınlık kriteri; sınır çizgisi noktalarının birbirlerine en uzak olabilecekleri mesafeyi belirler. Bu değer büyüdükçe sonuç dışbükeye yaklaşacaktır. Yakınlık kriteri değeri satırına girilen değer sonrası Önizleme butonu yardımıyla bu değere ait sınır önizlemesi sağlanır.

  • Üçgenlemede kullanılan noktalarda ekleme, silme gibi değişiklik yapılmışsa tüm üçgenler silinerek tekrar tüm projenin ya da mevcut üçgenler korunarak değişiklik yapılan bölümün üçgenlenmesi gerekir.
  • Eğri geçirme işlemi tamamlandıktan sonra gerek kalmayacağı için üçgenler silinebilir veya görünürlüğü kapatılabilir.
  • Üçgenlemenin her nokta kümesi için bir kere yapılması yeterlidir.
  • Projedeki bozuk üçgenler(BOZUK ÜÇGEN tabakası), eş yükselti eğrilerini ve modelden yapılacak hesaplamaları (enkesitler, arazi modelinden kübaj, karelaj gibi işlemler) etkileyeceği için silinmesi önerilir.

 

 

  • No labels