Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Otomatik Ölçek Değiştir

Belli aralık değeri ile taranmış şevlerin değiştirilerek yeni aralık değeri ile yeniden taraması için kullanılır.

 

  • No labels