Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Model Düzelt

Detay hatları üçgen kenarı olacak şekilde gerekli ayarlamalar yapılarak hatları kesen üçgen kenarları otomatik olarak düzeltilir.

  • Model Düzelt işleminin uygulanması için dikkate alınacak hatların öncelikle oluşturulmuş olması gerekmektedir.

  • Proje üzerinde bu tür düzeltme işlemi yapmadan önce kesit, kübaj vb. işlemler yapılmamalıdır.

  • Model Düzelt işlemi hatların tek tek seçilerek yapılabileceği gibi çoklu olarakta seçilerek yapılması sağlanabilir.

 

  • No labels