Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Model Sınırı Bul

YöntemAçıklama
Üçgen Model Sınırı

Arazi modeli bulunan tabaka seçimi yapılarak modelin dış sınırının bulunmasını sağlanır.

İşleme birden fazla üçgen modelinin kayıtlı bulunduğu tabaka seçimi yapılarak işlem yapılabilir. İşlem sonrası model sınırını temsil eden çoklu doğru verisi MODEL_SINIRI tabakasına kaydedilmektedir.

İçbükey Sınırlar

Arazi modelini oluşturan noktalardan en dışta yer alanlarından geçen iç bükey sınırın bulunması için kullanılır. Yakınlık kriterine göre de noktaların birbirine olan mesafeleri ayarlanabilir.

Yakınlık Kriteri; sınır çizgisi noktalarının birbirlerine en uzak olabilecekleri mesafeyi belirler. Bu değer büyüdükçe sonuç sınır dışbükeye yaklaşacaktır.

Dışbükey Sınır

Arazi modelini oluşturan noktalardan en dışta yer alanlarından geçen dış bükey sınırın bulunması için kullanılır.

 

 


 

 

 

  • No labels