Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETSURF Sürüm Notları

 7.0.0.825 (GP5) / 30.09.2018
 • Raster üzerinden kot okuma işleminin Arazi_model lisansına bağlılığı kaldırıldı.
 • Prizmatik Hacim hesabında iyileştirmeler sağlandı
 • Eğrilerden Üçgen Oluştur işleminde iyileştirmeler sağlandı.
 • Model Kes işleminde iyileştirmeler sağlanmıştır.
 • Tümsek Taramasında iyileştirme gerçekleştirildi.
 • Üçgen modelin kesildiği noktalardan plankote noktası oluşturması konusunda geliştirme sağlandı.
 • Aktif Enkesiti Takip Et seçeneğinde iyileştirme sağlandı.
 7.0.0 GP4 / 19.07.2017

 Netcad7 GP10 ve Netcad 7.6 GP5  ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Üçgen Oluştur işleminde Obje Tipi olarak sadece "Nokta" seçeneğinin seçili gelmesi sağlanmıştır.
 • Şev Taramalarında İki doğru arasını tara işleminde geliştirmeler yapılmıştır.
 • 'Hatalı Kotları Bul' işleminde, tümünü sil seçeneği kullanılarak hatalı noktaları silme işleminde iyileştirme yapılmıştır.
 • Model dış sınırı işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Eğrilere Kot Yaz çizgi boyunca kot yazdırma işleminde iyileştirme yapılmıştır.
 • Şev Kenar Bul işlemlerinde geliştirmeler yapılmıştır.

 

 7.0.0 (GP3) / 20.12.2016

Netcad7 GP9 ve Netcad 7.6 GP3  ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Güzergahtan Enkesit işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Hatalı Kodları Bul işleminde yapılan Ön İzlemenin (Takip Et) Genel Ayarlardaki Obje İzleme Ayarlarına göre yapılması sağlanmıştır.
 • Platform Ekle işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Üçgen Oluştur İşleminde iyileştirmeler yapılmıştır.

 

 7.0.0 (GP2) / 09.02.2016

Netcad7 GP6 ve Netcad 7.6 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Üçgen Model üzerine çoklu olarak eklenebilen kotlu noktaların modele entegrasyonu ile sayısal arazi modellerinin güncellenebilmesi sağlanmıştır.
 • Eğri işlemlerinde geliştirmeler yapılmıştır.
 • Netcad 7.6 ile;
 • Aynı projedeki farklı üçgen modeller arasında kalan boş alanların var olan üçgen modeller referans alınarak üçgenlenebilmesi sağlandı.
 • Yeni eklenen Platform Ekle işlemi ile her türlü obje tipindeki kırık hatların tek bir işlemle seçilen model üzerine kolayca entegre edilebilmesi sağlanmıştır.

 

 7.0.0.761 (GP1)Patch1 / 16.06.2015

NETCAD 7.0.0.522 ile uyumlu çalışmaktadır.

 •  Lisans kontrolünde iyileştirmeler yapılmıştır.
 7.0.0.761 (GP1) / 04.05.2015

NETCAD 7.0.0.377 ile uyumlu çalışmaktadır.

 •  Voronoi işleminde geliştirmeler yapılmıştır.
 • Raster yapıdaki sayısal yükseklik verileri (GDEM, STRM..vb.) ile tüm yükseklik bazlı analizlerin ve hesaplamaların gerçekleştirilebilmesi sağlanmıştır.
 7.0.0.761 / 09.02.2015

NETCAD 7.0.0.220 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Enkesit yetenekleri ve arayüzü geliştirildi. 'Detayların kesildiği ve detayların kırıldığı noktalardan enkesit alınabilmesi' , 'Aynı projede tek bir işlem ile birden fazla sayısal model üzerinden enkesitlerin oluşturulabilmesi' , 'Enkesitler plan üzerinde oluşturulmadan ön izlemesinin yapılabilmesi' , 'gelişmiş enkesit çizdirme' yetenekleri eklendi.
 • Enkesit oluşturma  işlemi iyileştirildi.
 • Üçgen modellerden yükseklik noktalarının üretilebilmesi sağlandı.
 • Daha doğru sayısal yükseklik modelleri üretebilmek için alternatif model sınırı belirleme yetenekleri eklendi.
 • Çoklu doğru kırıkları ile de üçgen modelleri düzeltebilme ve seçilen objeye göre üçgenleri düzenleyebilme yeteneği eklendi.
 • Model Düzeltme işlemine Nokta Ekle, Nokta Sil, Kot Düzenle, Hatalı Kotları Bul işlemleri eklendi.
 • Model Kes ve Çizgi Modeli Takip etsin işlemleri 3D+ den Netsurf’e taşındı.
 • Voronoi analizi mimar operatörü oldu.
 • Alternatif hacim hesaplama yöntemleri eklendi, bu sayede enkesitlerden hacim hesabı ile birlikte 'Prizmatik Hacim' de hesaplanabilmesi sağlandı.
 • Üçgen model oluştururken verilen en uzun/en kısa üçgen kenarı ve kot parametrelerine göre model girdi noktalarının dinamik yapıda belirlenebilmesi sağlandı.
 • Üçgen model oluşturulurken modelin seçilen alan sınırında oluşturulabilmesi de sağlandı.

 

 6.0.0.663 (GP8)/ 04.09.2014

Netcad 6.0.0.3405 (GP17) ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Rusça arayüzler düzenlenmiştir.
 • Çeşitli iyileştirmeler yapılmıştır.
 6.0.0.634 (GP7)/ 12.08.2014

Netcad 6.0.0.3280 (GP16) ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 6.0.0.589 (GP6)/ 09.05.2014

Netcad 6.0.0.2924 (GP15) ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 6.0.0.573 (GP5)/ 11.02.2014

Netcad 6.0.0.2612 (GP14) ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 6.0.0.570 / 15.11.2013

Netcad 6.0.0.2237 (GP12) ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 6.0.0.554 / 22.10.2013

Netcad 6.0.0.2208 (GP11) ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 6.0.0.552 / 13.09.2013
 • Üçgen Oluştur işlemindeki minimum ve maksimum z değerinin hatalı girilmesi durumu için uyarı mesajı eklendi
 • Netsurf ikonları kullanıcı kullanımına uygun olacak şekilde düzenlendi.
 6.0.0.487 / 28.01.2013

Netcad 6.0.0.1429 (GP2) ile uyumlu çalışmaktadır.

 6.0.0.482 / 12.12.2012

Netcad 6.0.0.1330 GIS özellikleri ile tam uyumludur.

 5.0.0.304 / 17.01.2011

Netcad 5.2 GIS özellikleri ile tam uyumludur.

Eğriler çizildiğinde oluşan çok küçük noktasal eğriler filtrelendi.

 • Hacim hesabı işlemi ile oluşturulan hacim hesabı penceresinde kullanıcı tarafından girilen kot değerinin not olarak gösterilmesi sağlandı.
 • Eğri işlemleri/ Eğrilere kot yaz işlemine Gerial özelliği eklendi.
 • Enkesit İşlemleri / Profil Çizimi / Enkesit Çizimi editöründe Yazı Boyu (mm) için ondalıklı değer girilebiliyor.
 5.0.0.247 / 06.01.2010
 • Poligon ve Nirengilerde koordinat duyarliligi kullanici tanimli olarak belirlendi.
 • Netveride bulunan açi hassasiyeti kullanici tanimli olarak belirlendi.
 5.0.0.196 / 06.07.2009
 • Netcad 5.1 GIS özellikleri ile tam uyumludur.
 • Hizli profil ve Görünürlük analizi islemleri eklendi.
 • Hesap menüsü altina Kestirme Hesaplari eklendi.
 • Kullanici tanimli sablon bazli yerel ve ülke sisteminde paftalama özelligi getirildi.
 • No labels