Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Şevi Tekrar Tara

Şev Sil işlemi ile silinen taramaları yeniden taranması istenildiği durumda, şev hatları tekrar kullanılarak bu işlem ile tarama yapılır.

 

  • No labels