Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Şev Sil

Tarama şekli ve aralığı uygun olmayan şev taramaları bu işlem ile silinerek, yeni parametreler ve tarama şekline göre tarama tekrar yapılabilir.

Şev taramalarını silmek için taramalardan birini göstermek yeterlidir.

  • No labels