Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Şev Tara

Şev Tara, şev üstü ve şev altını oluşturan noktaların ardışık olarak gösterilmesine ve şevin tek seferde bütün olarak taranmasına yöneliktir.

Şev tarama işlemlerinde uygun çizgi tiplerini (şev alt, şev üst) ve tabaka yapısı (SEVALT, SEVUST ve SEV) işleme girildikçe otomatik olarak oluşur.

Şevlerin kapalı alanlar olarak taratılmasına özen gösterilmelidir. Şev alt ve üst nokta seçimlerinde Nokta Yakalama Araçları (?) kullanılmalıdır.

Kapalı alan oluşturulmasının nedeni şev içlerinde eş yükseklik eğrilerinin daha kolay temizlenmesidir.

Yol kenar ve dere yataklarındaki gibi uzun şevlerin, parça parça taratılması önerilir.

Tarama sonrası sonuç eğer beklenilen gibi değil ise Düzenleme Araçları (?) kullanılabilir.

 Açıklama
Şev Tipleri

Bozuk Şev; şev üstleri anormal değişimler ve sapmalar gösteren şevlerdir. Genelde, dere içi veya tümsek şeklinde olmayan tüm şev tipleri için uygun bir taramadır.

Dere İçi; kenarları yüksek, ortası düşük kotta olan hatların gösteriminde kullanılır.

Normal Şev; şev üstleri çok fazla sapma göstermeyen şevlerdir. Bu tarama yerine her zaman Bozuk şev taraması kullanılabilir.

Tümsek; Toprak yığınları gibi ortası yüksek kenarları alçak şevlerdir.

Tarama Hattını Belirle; şev altının daha düzgün olduğu durumlarda kullanılabilir. Taramalar ve yumuşatmalar şev altı doğrularına göre şekillendirilir. Bu özellik aktifleştirildikten sonra yukarıda açıklanan tarama tiplerinden biri seçilmelidir.

AralıkŞev tarama aralığı ölçeğe bağlı değişkenlik göstermektedir. Örneğin; 1/1000 ölçeğinde 2 m., 1/500 ölçeğinde 1 m. alınmalıdır. Bu değerler 'Büyük Ölçekli Harita Yönetmeliği' nden daha ayrıntılı alınabilir.
TipŞev taramalarında uygulanılacak yumuşatma durumu belirlenir. Düz taramada şevlere dönüş yumuşatması getirmemekte, şev doğruları şev üstü doğrularına dik olarak taranmaktadır.
Şev Tarama Yarım OranıŞev taramalarında kısa taramaların uzuna olan oranıdır. Normalde 0.50 olmalıdır.

  • No labels