Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Güzergah Tanımla

Kesitlerin oluşturulması ve iki arazi modeli arasında belirli bir aks üzerinden hacim hesaplattırmak için mutlaka güzergah tanımlanması gerekir.

Güzergah Oluştur

 Açıklama
Oluşturulacak GüzergahOluşturulacak güzergah dosyası (*.KTB) kayıt dizini '...' butonu yardımıyla tanımlanır.
Başlangıç KilometreGüzergah başlangıç noktasına ait kilometre değeridir. Girilen değer üzerinden güzergah hattı kilometre değeri tanımlanır.
Yöntem

Elemanlar; spiral, yay objelerini ilk veya son eleman olarak içeren bir güzergah tanımlaması yapılacak ise bu yöntem kullanılmadır. Elemanlar yönteminde güzergahı oluşturan objeler tip ve kilometre bilgisi ile saklanır.

Someler; oluşturulacak güzergah kilometre, koordinat ve yarıçap bilgilerinden oluşuyor ise bu yöntemin tercih edilmesi önerilir. Someler yönteminde yay objesi ile başlayan güzergahlar tanıtılamaz. Ancak tek eleman olarak yay objesi kullanılacak ise yöntem kullanılabilir.

Someler Yöntemi | Dikkate Edilmesi Gereken Noktalar

  • Güzergahlar yalnızca yay ve doğrulardan(alinman) oluşabilir.
  • Güzergah mutlaka bir alinman ile başlamalıdır. Dolayısı ile ilk seçilen obje bir doğru olmalıdır.
  • Birbirini takip eden objeler arka arkaya seçilmelidir. 
  • Kombine kurplar seçilebilir. Yani birbirine teğet yaylar arada herhangi bir alinman olmaksızın seçilebilirler. Bu konuda sınır yoktur. İlk obje bir doğru olduğu sürece geriye kalanlar tümü ile yaylardan oluşabilir.

 
  • No labels