Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eğri Alanı Hesapla

Eğri alanı hesapla işlemi ile seçilen bir eğri objesi ve bent arasındaki alan otomatik olarak hesaplanabilir.

Hesaplama sırasında herhangi bir sınır objesi gösterilmek isteniyor ise Baraj/Bent ile sınırla bölümü aktif hale getirilir. İndirgeme mesafesi ise hesaplamada kullanılacak kırık objelerin uzunluk değeridir. Bu değerin minimum tutulması durumunda daha hassas hesaplamalar yapılabilir.

Eğri alanı hesapla işlemi kotlu çoklu doğrular üzerinden de uygulanabilir. Bu sayede farklı yazılımlardan gelen eş yükselti eğrileri üzerinden doğrudan eğri alanları hesaplanabilmektedir.

  • No labels